Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bob vagyok. Bob Johansson. Amikor a szoftvercégem eladásával nagyot kaszáltam, hirtelen azt se tudtam, mit kezdjek a rengeteg zsével. Vonuljak high-tech remetelétbe valami paradicsomi szigeten az óceán közepén, vagy épp vessem bele magam a nagybets Élet közepébe? Végül egy harmadik út mellett döntöttem, és bekopogtam a CryoEternához, hogy mennyiért dobnának meg a halhatatlansággal. No persze nem szó szerinti halhatatlanságra gondolok, csak arra, hogy bevágnak a frigóba egy idre, aztán kiolvasztanak a szép új világban.
Nos, a terv üts volt. Csupán pár dologgal nem számoltam. Elször is, a kocsival, ami túl korán vasalt ki a keresztezdésben. Másodszor azzal, hogy a szép új világ a legkevésbé se lesz szép. Harmadszor pedig, hogy a szoftverbizniszrl váltanom kell a hardverre. St, én magam leszek a hardver. Vagyis hát mi. Illetve MI. Hogy ebbl az egészbl nem értesz egy mukkot sem? Fellem, kifejthetem akár bvebben is. Kezdj olvasni!
LÉPJ BE A BOBIVERZUMBA!
Rém szórakoztató és izgalmas, tele popkulturális utalásokkal. Olyan, mint Andy Weir A marsija, a Ready Player One vagy a Vének háborúja John Scalzitól."
- Fantasy Literature

Dettagli

Generi Non definito

Editore Metropolis Media Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 11/05/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155628269

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Mi Bob"

Mi Bob
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima