Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Mi a populizmus

Jan-Werner Muller
pubblicato da Libri Kiadó

Prezzo online:
7,28

Donald Trump, Silvio Berlusconi, Marine Le Pen, Orbán Viktor - a populisták világszerte egyre sikeresebbek. De mi valójában a populizmus? Mi a különbség a baloldali és a jobboldali populizmus között? Vajon a populizmus közelebb hozza a kormányzást a néphez, vagy inkább veszélyt jelent a demokráciára? Egyáltalán, kikbl áll a nép", és kik beszélhetnek a nevében? Ma különösen égetek ezek a kérdések.
Jan-Werner Müller, a Princeton Egyetem politológia professzora szerint a populizmus lényege és legnagyobb veszélye, hogy elutasítja a pluralizmust, azaz az értékrendek, nézetek verseng sokféleségét. A populisták úgy vélik, csakis k képviselik a nép valódi érdekeit. Amikor pedig hatalmat szereznek, olyan tekintélyelv államot építenek ki, amelybl mindenkit kirekesztenek, akit nem tekintenek a néphez" tartozónak. A közérthet és provokatív írás történelmi példákon keresztül mutatja be a populizmus jelenségét, feltárja sikerének mélyebb okait, és gyakorlati stratégiát is ajánl arra, hogy a demokrácia hívei mihez is kezdjenek a populistákkal.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Libri Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/05/2018

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634334101

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Mi a populizmus"

Mi a populizmus
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima