Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Rég néztem rá úgy egy férfira, hogy többet akartam.
És még régebben nézett rám úgy egy férfi, hogy nem tudtam levenni róla a szemem. Senki sem tökéletes, de annak éreztem magam a karjaiban.

Már kezdtem azt hinni, hogy minden rendben lesz. Hogy az élet végre összeragasztotta megtört szívem darabkáit. Talán a sors hozott össze minket - ez a költi gondolat motoszkál a fejemben.
Viszont egyvalamiben egészen biztos vagyok: a múltbéli bnei fognak elszakítani kettnket.

Willow Winters, a USA Today és Wall Street Journal bestsellerszerzje egy lebilincsel romantikus sorozattal érkezik a magyar olvasókhoz. A könyvek két pár történetét mutatják be négy köteten keresztül. Az els duettben Julia és Mason kapcsolatát ismerjük meg. Kettejük vonzalma veszélyes. Vajon Julia meg tudja szelídíteni a javíthatatlan playboyt? Megbocsáthatóak a régi hibák? A szerelmük viharában ki marad sértetlen?

"Egy érzelmes történet önmagunk újra megtalálásáról és a kockázatvállalásról - egy csavarral." - Miss Petite Brunette Book Blog

"Willow Winters írása sokkol és még többet akarsz majd ebbl a párosból és történetükbl." - GoodReads

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Letteratura erotica , Romanzi e Letterature » Erotica

Editore Álomgyár Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 30/06/2021

Lingua Ungherese

EAN-13 9789635701605

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Miattad bízom"

Miattad bízom
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima