Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Middlemarch este, în general, recunoscut nu numai ca încununarea geniului lui George Eliot, dar i ca unul dintre cele mai frumoase romane aprute în limba englez. George Eliot (1819-1880), pseudonimul literar al lui Mary Ann Evans, a fost una dintre cele mai preuite scriitoare ale epocii victoriene. Femeie de mare erudiie, cunosctoare a limbilor clasice i a filosofiei, traductoare de texte filosofice din german, ea a fost i o precursoare în lupta pentru afirmarea drepturilor femeii în societate. A debutat cu povestiri în 1857 i a devenit celebr în urma publicrii romanelor Adam Bede (1859), Moara de pe Floss (1860), Silas Marner (1861), Middlemarch (1871-1872).

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Classici

Editore Allfa

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 20/06/2016

Lingua Rumeno

EAN-13 9789737245113

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Middlemarch. Volumul 1"

Middlemarch. Volumul 1
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima