Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Miért nem szóltak Evansnak?

Agatha Christie
pubblicato da Helikon Kiadó

Prezzo online:
5,52

Miért nem szóltak Evansnak?" - ezt kérdezi a haldokló, akit Bobby Jones talál a népszer golfpálya alatt, a völgyben. Bobby elször is arra lenne kíváncsi, ki zuhant a szakadékba, és halt meg a szeme láttára, azonosító iratot ugyanis nem találnak a férfinál. Csak egy gyönyör fiatal n fényképét

Bobby nyomozni kezd, és hamarosan kiderül, hogy a végzetes baleset nem véletlen történt: ez bizony gyilkosság volt, mégpedig igen rejtélyes gyilkosság. Szerencsére Bobbynak merész segíttársa is akad Lady Frances Derwent személyében. Frankie, ahogy az ifjú arisztokrata lányt mindenki nevezi, hatalmas lelkesedéssel veti bele magát a rejtélybe. Az sem riasztja vissza, hogy Bobbyt is, t is megpróbálják eltenni láb alól.

A meglepetésekben és kalandokban bvelked könyv végére kiderül, kicsoda Evans, miért nem szóltak neki, és hogy egy lelkész negyedik fia és egy arisztokrata lánya csak nyomozóként alkot-e nyer párost.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/06/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634792802

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Miért nem szóltak Evansnak?"

Miért nem szóltak Evansnak?
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima