Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Årets mest opløftende bog. En rørende historie om en far og søn, der er faret vild i livet, men sammen finder en vej.

En far der må genfinde kærligheden ...

Alex elsker sin kone, Jody, men har glemt, hvordan han viser det. Han elsker sin søn, Sam, men forstår ham ikke. Han er kort sagt kørt fast og har brug for et spark for at komme ud af den sump, han befinder sig i. Det spark giver Jody ham, og Alex befinder sig nu på vennen Dans luftmadras.

En søn der viser ham, hvordan man skal leve ...

Mød den otteårige Sam. En skøn, men skæv dreng, der har brug for sine forældre for at kunne navigere i en verden, som han finder uforudsigelig og skræmmende. Men hvordan skal han få den far, der næsten er bange for at være sammen med ham, tilbage på banen?

Pressen skriver:

»Bogen styrer sikkert uden om blot at blive en " happy go lucky-roman" og får én til at sidde og heppe på hovedpersonerne, som man ønsker det allerbedste for.«
**** - Familie Journal

» en rørende, sårbar og meget vedkommende kærlighedshistorie om kærligheden mellem far og søn «
- Femina

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Gyldendal

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 05/04/2018

Lingua Danese

EAN-13 9788763856522

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Mig og Sam"

Mig og Sam
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima