Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Mihály arkangyal régóta védelmezje és barátja annak, aki erre kéri. Mihály gyógyító, harcos és rangyal, békét hoz és legyzi a sötétséget. Doreen Virtue, számos bestseller szerzje, ebben a felemel mben arra mutat rá, hogy Mihály milyen sokféle módon hozhat minden ember életébe harmóniát. Lenygöz igaz történetek számolnak be arról, hogyan védi meg az embereket vezetés közben, hogyan mutat utat a karrierjükben, és védelmezi ket. A könyv segítségével megtanulhatjuk, hogyan lépjünk kapcsolatba Mihállyal és felfedezzük a vele való együttmködés módjait, hogy testi és lelki gyógyulásban részesítsen minket, a családunkat, barátainkat és ügyfeleinket, ezenfelül megismerjük, miként segített emberek ezreinek szerte a világon, hogy k is ugyanezt tehessék. A könyvben található történetek megnyitják a szíved a tiszta, feltétel nélküli szeretetre, melyet Mihály mindenkinek felajánl, aki kéri, és segít abban, hogy biztonságban, védelmezve és nagyon szeretve érezd magad!

Dettagli

Generi Religioni e Spiritualità » Altre religioni e fedi » Fedi alternative (Scientology, studi sull'occulto, satanismo¿)

Editore Édesvíz Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 06/12/2016

Lingua Ungherese

EAN-13 9789635296132

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Mihály arkangyal"

Mihály arkangyal
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima