Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Mijn allerliefste schat

Gabriel Tallent
pubblicato da Ambo/Anthos B.V.

Prezzo online:
9,99

De 14-jarige Turtle Alveston zwerft door de bossen van Californiƫ. Tallent schrijft prachtig en creƫerde met Turtle een heldin die zich meteen in je hart nestelt. Een van de literaire hits van 2018. `Mijn allerliefste schat' van Gabriel Tallent draait om de veertienjarige overlever Turtle Alverston. Waar Turtles fysieke wereld zich weids rondom haar uitstrekt, is haar innerlijke wereld klein. Dan ontmoet ze Jacob, een wat oudere jongen, die in een schoon huis woont en naar haar kijkt alsof ze de zon is. Voor het eerst denkt ze eraan te ontsnappen aan haar getergde vader. Ze wordt de held van haar verhaal, en ook de onze. `Mijn allerliefste schat' van Gabriel Tallent is een adembenemend debuut in een zelfverzekerde stijl, over een meisje en haar drang naar vrijheid. `De roman waar iedereen het over heeft.' - The Guardian `De nieuwe literaire heldin van onze generatie.' - Harper's Bazaar

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Ambo/anthos B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/02/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9789026336256

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Mijn allerliefste schat"

Mijn allerliefste schat
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima