Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Den berømte maler Claude Zoret har en plejesøn ved navn Eugéne Mikaël, som han for flere år siden har samlet op i Prag. Da den russiske prinsesse Zamikof sidder model til et portræt, forelsker Mikaël sig dybt i hende, hvilket får katastrofale følger.

Værket er bearbejdet og tilrettet moderne retskrivning.

Herman Joachim Bang (1857-1912) var en dansk kritiker, forfatter og journalist. Han blev født i Asserballe Præstegård på Als og blev i 1875 student fra Sorø Akademi. Bang debuterede med romanen Haabløse Slægter (1880), som vakte stor opmærksomhed og blev konfiskeret af politiet for dens krænkelse af sædeligheden. Bang blev straffet, men da var første oplag allerede udsolgt og forfatterens navn slået fast i offentligheden.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa » Classici

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/09/2017

Lingua Danese

EAN-13 9788711506271

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Mikaël"

Mikaël
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima