Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Miért nem adunk borravalót a légiutaskísérknek?
Ha terroristák lennénk, hogyan kellene támadást indítanunk?
Miért fizessünk a gyerekeinknek a jó osztályzatokért?

A közgazdász-újságíró szerzpáros, a Lökonómia és az Agyament gondolkodás cím könyvek szerzi, els kötetük sikere után szórakoztató közgazdasági rádióadást és blogot indítottak. A több mint 8000 bejegyzésbl kiválogatták a legjobbakat, és ebben a kötetben teszik közzé. Mirl és miért hazudnak az emberek, hogyan csökkentsük a fegyveres támadások számát, miért lenne itt az ideje egy szexadónak, és tényleg, mikor raboljunk bankot. (Röviden: sohasem, a befektetés megtérülése szörny.) Könyvük szórakoztató és tanulságos olvasmány.

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Filosofia: Specifiche aree » Logica , Romanzi e Letterature » Racconti e antologie letterarie

Editore Hvg Könyvek

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 20/06/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9789633046661

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Mikor raboljunk bankot?"

Mikor raboljunk bankot?
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima