Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Milan Kundera. En introduktion

Jørn Boisen
pubblicato da SAGA Egmont

Prezzo online:
9,27

Tjekkisk-franske Milan Kundera (f. 1929) er en af det tyvende århundredes mest markante romanforfattere og essayister, og hans værker er blevet moderne klassikere, der læses over hele verden. Jørn Boisen præsenterer os for Kunderas enestående forfatterskab, den æstetiske og filosofiske udvikling, der løber som en rød tråd igennem det, og dets store betydning for samtidens litteratur. Jørn Boisen (f. 1962) er dansk forfatter og lektor på Københavns Universitet. Han er cand.mag. i fransk og spansk, har en ph.d. i fransk og har skrevet en lang række bøger om moderne litteratur og kultur.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Storia e Critica letteraria » Letteratura teatrale e drammaturghi » Letteratura, storia e critica

Editore Saga Egmont

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/02/2020

Lingua Danese

EAN-13 9788726270051

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Milan Kundera. En introduktion"

Milan Kundera. En introduktion
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima