Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Min anden ungdom

Peter Freuchen
pubblicato da Lindhardt og Ringhof

Prezzo online:
9,15

Polarforsker Peter Freuchen fortæller her fabulerende, men autentisk, historier fra sit liv som ekspeditionsrejsende i især de barske arktiske egne. Hans kærlighed til de dengang såkaldt primitive folkeslag gennemsyrer fortællingerne, der er rige på både hårdføre naturoplevelser og ren overlevelse.

Peter Freuchen (1886-1957). Dansk forfatter og journalist. Skrev især om sine mange ekspeditioner som opdagelsesrejsende, blandt andet sammen med Knud Rasmussen, med hvem han i 1910 etablerede en udforskningsstation i Thule. Peter Freuchens ekspeditioner gik som oftest til de hårdføre og endnu uudforskede arktiske områder, men i 1935 besøgte han tillige Afrika. Hans forfatterskab er bredt og strækker sig fra rejseskildringer til romaner og selvbiografiske værker - gennemsyret af stor passion. Samhørende med "Min grønlandske Ungdom"

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Biografie e autobiografie » Memorie , Guide turistiche e Viaggi » Guide Escursionismo » Guide turistiche , Romanzi e Letterature » Diari, Lettere, Memorie

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 30/03/2017

Lingua Danese

EAN-13 9788711616901

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Min anden ungdom"

Min anden ungdom
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima