Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Min granne nazisten. Hur Hitlers hantlangare fick en fristad i USA

Eric Lichtblau
pubblicato da Historiska Media

Prezzo online:
5,88

USA: en fristad för krigsförbrytare
Knappt hade det sista skottet avlossats i andra världskriget förrän USA och Sovjetunionen inledde ett kallt krig. Pulitzerpristagaren Eric Lichtblau har skrivit den sanna historien om hur USA blev en säker tillflyktsort för Hitlers hantlangare.
Efter andra världskriget rustar sig USA, med CIA och FBI som spjutspetsar. Antikommunismen florerar i landet, och nazistiska krigsförbrytare blir snabbt viktiga medarbetare - som spioner, som forskare i rymdprogrammet eller som vapentekniker. Belöningen: förlåtelse för gamla synder, amerikanskt medborgarskap och en bekväm tillvaro i det nya landet.
Eric Lichtblaus väldokumenterade bok är skrämmande läsning som avslöjar hur nazistiska krigsförbrytare kunde leva bekymmersfritt i USA fram till slutet av 1970-talet. Då inrättade nämligen justitiedepartementet en byrå med uppgift att spåra nazister. Något som dock visade sig vara enklare sagt än gjort.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Historiska Media

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 31/10/2016

Lingua Svedese

EAN-13 9789175453743

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Min granne nazisten. Hur Hitlers hantlangare fick en fristad i USA"

Min granne nazisten. Hur Hitlers hantlangare fick en fristad i USA
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima