Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Min älskade älskling

Gabriel Tallent
pubblicato da Bokförlaget Polaris

Prezzo online:
4,59

Turtle Alveston är en överlevare. Vid fjortonars alder känner hon skogarna längs med norra Kaliforniens kust bättre än nagon annan. Vikarna och öarna är hennes alldeles egna domäner. I hemmet däremot styr hennes karismatiske men plagade far, Martin. Efter moderns död är finner sig familjen isolerad, totalt avskuren fran omvärlden. Bortsett fran fadern är skolan Turtles enda band till omvärlden. En plats där hon star utanför och betraktas som en ensamvarg. En dag lär Turtle känna Jacob. En äldre pojke med nära till skratt, som bor i ett stort, välstädat hus. Jacob tittar pa henne som ingen annan, som om hon vore en solnedgang. Turtle börjar hon undan för undan ta in mer och mer av världen runtomkring sig. Hon ser för första gangen livet med fadern för vad det är, farligt och ohallbart. Tack vare nyfunnen vänskap och förälskelse vagar Turtle börja drömma om ett annat liv. Men för att börja om pa nytt maste hon först fly det förflutna med hjälp av alla de överlevnadstekniker Martin hängivet ägnat sig at att lära henne. Turtles frigörelse är en berättelse om mod och upprättelse. Om hur en tonartjej bade fysiskt och emotionellt kämpar för att fa tillbaka sitt liv. Min älskade älskling är en makalös debut som hyllats av en hel kritikerkar. Turtles röst bär oss hela vägen genom en angelägen och skakande berättelse, med sprak och miljöer som är lika suggestiva som de är oförglömliga.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Bokförlaget Polaris

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/08/2018

Lingua Svedese

EAN-13 9789177950394

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Min älskade älskling"

Min älskade älskling
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima