Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Minden jó, ha a vége rossz

Walter Ghidibaca
pubblicato da Geopen

Prezzo online:
7,99

Walter Ghidibaca szerzje és hse, pontosabban szenved alanya ennek a különös, idnként hátborzongatóan képtelen történetnek. 2006 végén újságíróként szánta rá magát a nagy kalandra, és végül újságtéma lett belle Walter és társa Kolozsvárról indult útnak egy rozoga autóval Oroszország legtávolkeletibb csücskébe, Vlagyivosztokba. Úti dokumentumfilmet akartak készíteni, s mi tagadás, maguk is meglepdtek, hogy minden jól sikerült, és megérkeztek a célállomásra. A boldog visszaút azonban komor rémálommá vált. Repülvel siettek volna haza, de a várakozás feszült pillanataiban Walter azt találta mondani a seremetyevói repültéren a hátizsákja fell érdekld rendrnek, hogy vigyázzon, bomba van benne. Hanyagul odavetett kijelentése nyolc hónap börtönbe került Walter azonban képtelen volt befogadni a valóságot, abban a tudatban élt, egy megrendezett valóságshow fszereplje lett. Várta-várta, hogy majd csak int a láthatatlan rendez: itt a jelenet vége. Minden apró momentumban jelet vélt felfedezni, hogy tartson ki, átverés az egész. Regénye döbbenetes egyensúlyozás a normális létet az rültségtl elválasztó ingoványos határon.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Geopen

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 20/12/2014

Lingua Ungherese

EAN-13 9789639973565

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Minden jó, ha a vége rossz"

Minden jó, ha a vége rossz
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima