Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Nagyon ritka, de nagyon híres betegségben szenvedek. Gyakorlatilag az egész világra allergiás vagyok. Sosem lépek ki a házból. Már tizenhét éve. Csak anyu és az ápolónm, Carla van itt velem. 
Aztán egy napon egy költöztet cég teherautója áll meg a szomszéd ház eltt. Kinézek az ablakomon, és akkor meglátom t. Magas, vékony, és csak feketét visel - fekete a pólója, a nadrágja, az edzcipje, st még a kötött sapkája is, ami alól egyáltalán nem lóg ki a haja. Észreveszi, hogy t figyelem, és megakad rajtam a tekintete. Csak nézzük egymást. Olly a neve. 
Lehet, hogy nem lehet megjósolni a jövt, de azért ezt-azt mégis meg lehet. Például nagyjából biztos vagyok benne, hogy bele fogok szeretni Ollyba. És szinte biztos, hogy annak katasztrófa lesz a vége.

Nicola Yoon Jamaicán és Brooklynban, Long Islanden ntt fel. Jelenleg Los Angelesben, Kaliforniában él a férjével, a kötet illusztrátorával, és a lányával, akiket rülten szeret. A Minden, minden az els regénye. 
David Yoon író és designer. Feleségével, Nicola Yoonnal Los Angelesben, Kaliforniában él. Történetekrl beszélgetnek, és felolvasnak hároméves lányuknak, Pennynek. David illusztrálta a Minden, mindent.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa » Storie d'amore

Editore Gabo Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/07/2017

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634065524

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Minden, minden"

Minden, minden
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima