Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Minimalisme De Mooiste Levensstijl - Eindelijk Eenvoudig, Zorgeloos En Gelukkig Leven

by Luke Eisenberg
pubblicato da Books on Demand

Prezzo online:
3,99

Minimalisme De Mooiste Levensstijl - Eindelijk Eenvoudig, Zorgeloos En Gelukkig Leven. Minimalisme schept ruimte voor het essentiƫle - op alle gebieden van het leven, want minder is meer. Of u nu uw bezittingen wilt opruimen, schoonmaken en orde op zaken wilt houden, uzelf afvragen hoe u op de lange termijn minimalistisch kunt leven - ook in interpersoonlijke relaties, of u op zoek bent naar meer ontspanning of stress wilt verminderen - dit boek wekt uw potentieel en u kunt elke dag meer vrijheid in uw leven krijgen! Minimalisme omvat meer dan u vermoedt. Wees opgewonden en maak je klaar, want dit boek is intens, uitgebreid, inspirerend en krachtig! Mis de kans niet en gebruik de mogelijkheden van het minimalisme vandaag de dag nog steeds om je dagelijkse leven beter, meer ontspannen, gezonder en meer ontspannen onder de knie te krijgen. Iedereen kan een beter leven leiden! U ook!

Dettagli

Generi Hobby e Tempo libero » Fai da te » Consigli per la gestione della casa

Editore Books On Demand

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 25/03/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9783749435869

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Minimalisme De Mooiste Levensstijl - Eindelijk Eenvoudig, Zorgeloos En Gelukkig Leven"

Minimalisme De Mooiste Levensstijl - Eindelijk Eenvoudig, Zorgeloos En Gelukkig Leven
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima