Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Létezik olyan siker, ami nem fejezhet ki pénzben. Boldogságnak hívják. Joshua Fields Millburn huszonéves, öltönyben, nyakkendben járó feltörekv vállalati reménység volt, aki úgy gondolta, mindene megvan, amire valaha vágyott. De egyszer csak rájött, hogy nem ez az, ami igazán fontos számára. Miközben arra törekedett, hogy a kötelez fogyasztásnál, az anyagi javak halmozásánál és a nem mköd Amerikai Álom modelljénél valami értelmesebbet találjon, megszabadult a legtöbb vagyontárgyától, visszafizette bénító adósságait, és otthagyta a jól fizet állását, karrierjét azért, hogy rátaláljon arra a munkára, amit szenvedéllyel csinálhat, s arra a társra, aki igazi társa lehet mindebben. Az idegesít paradoxon ebben az, hogy alapveten nincs semmi baj a múló élvezetekkel. A televízió, az internet, a Facebook és a többi passzív dolog fogyasztása kis dózisokban teljesen rendben van. De a passzív befolyásolhatóságnak nincs hosszú távon jutalma, csak a sörhas és a kiüresedett létezés, legalábbis erre kezdek ráébredni, ahogy a nappalimban villogó kék doboz tükrében merengve visszaemlékszem a húszas éveimre."

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Racconti e antologie letterarie

Editore Athenaeum Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 22/12/2014

Lingua Ungherese

EAN-13 9789632933795

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Minimalisták - Minden, ami igazán fontos"

Minimalisták - Minden, ami igazán fontos
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima