Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

( - ), . u c - , , , , , , , . . ... , , c o? , c , , o. , ! : ! , . Kaksikielinen lastenkirja (venäjä - suomi), mukana äänikirja Lulu ei pysty nukahtamaan. Kaikki hänen pehmolelunsa näkevät jo unta - hai, elefantti, pieni hiiri, lohikäärme, kenguru ja vauvaleijona. Myös nallen silmät painuvat jo melkein kiinni Hei nalle, otatko minut mukaan uneesi? Niin alkaa Lulun matka, joka vie hänet läpi hänen pehmolelujensa unien - ja lopulta hänen omaan kaikista kauneimpaan uneensa. Anna äidinkielisten puhujien lukea tarina sinulle ääneen! UUTTA: Mukana värityskuvat! Kirjassa olevan linkin kautta voit ladata tarinan kuvat väritettäviksi.

Dettagli

Generi Famiglia Scuola e Università » Educazione, Scuola e Università , Lingue e Dizionari » Corsi di altre lingue straniere

Editore Sefa Verlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/11/2019

Lingua Russo

EAN-13 9783739963037

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "- Minun kaikista kaunein uneni ( - )"

- Minun kaikista kaunein uneni ( - )
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima