Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Mirdad'n Kitab

Mikhail Naimy
pubblicato da Butik

Prezzo online:
4,79

Bilgi ve Bilgeliin Srr

Derman arayanlar için bir deniz feneri,snmak isteyenlere bir liman...

Mirdad'n Kitab, milyonlarca okuyucunun yu?reine dokunmu bu muhteem hikaye, bir insann bilincini geniletmenin ve içindekini ortaya koymann nasl mu?mku?n olabildiini gösteriyor.

Kitap temelde Mirdad ile örencilerinin diyaloglarndan oluuyor.

Mirdad'n öretileri, sevgi, kadn - erkek ilikisi, evlilik - bekarlk, para, alacakl - borçlu, yaam - ölu?m ve sonras, yallk... gibi bir çok hayati konuyu ele alyor.

Efsane, mistisizm, felsefe ve iir, bu gu?.lu? hikayede sihirli bir hu?nerle öru?lmu?tu?r.

"Mirdad'n Kitab her evde olmal. O çok deerli. Mirdad'n Kitab kitaplarn Everest'idir."
OSHO

"Du?nyada milyonlarca kitap var ama Mirdad'n kitab evrendeki tu?m kitaplardan çok daha yukarlarda duruyor. Bu ku?çu?k bir kitap ama bu kitaba doum veren adam - kelimelerimi önemseyin, bu kitab yazan adam demiyorum, hiç kimse bu kitab yazmad - bilinmeyenden geleni aktard. Bu adamn ismi Mikhail Naimy. O bir roman yazar da deildi ve o yu?zden de bir daha hiç bir zaman yazmad. Sadece bu tek kitap evrendeki tu?m deneyimi kapsyor. Onu herhangi bir kitab okur gibi okuma. Bir u?stattan gelen mesaj gibi oku. Mirdad'n
Kitab her evde olmal. O çok deerli. Mirdad'n Kitab kitaplarn Everest'idir."
OSHO

nce Kapak:

Sayfa Says: 240

Bask Yl: 2008

e-Kitap:

Sayfa Says: 193

Bask Yl: 2008

Dili: Türkçe
Yaynevi: Butik

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help

Editore Butik

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785929383

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Mirdad'n Kitab"

Mirdad
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima