Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Mire leszáll az éj

Michael Cunningham
pubblicato da Jaffa Kiadó

Prezzo online:
9,13

Peter és Rebecca Harris középkorú New York-i házaspár, akik látszólag mindent elértek az életben, amit csak el lehet érni. Szakmai karrierjük csúcsán vannak - Peter mkeresked, Rebecca egy képzmvészeti magazin szerkesztje -, szeretik a hivatásukat, amely érdekesebbnél érdekesebb emberekkel hozza össze ket. Partiról partira, verniszázsról verniszázsra járnak, egy hatalmas, fényz loftban laknak Manhattanben. Bostonban él lányuk éppen egyetemre készül. Minden okuk megvan hát az elégedettségre és a boldogságra.

Ám egy napon megérkezik Rebecca öccse, Ethan. Az egykor drogfügg, de elragadóan jókép és tehetséges fiatalember szépségével és zabolázhatatlan szabadságvágyával ellenállhatatlan hatást gyakorol Peterre, aki egyszeriben kételkedni kezd az általa képviselt mvészekben és a mvészetben általában, a saját karrierjében, a házasságában - egész addigi világában, amelyet olyan gondosan épített fel magának, s amelyen most egyre nagyobb repedések tátonganak.

A Mire leszáll az éj Az órákhoz hasonlóan páratlan érzékenységgel és érzékletességgel ábrázolja modern világunkat, felgyorsult életünket a kiüresed párkapcsolatokkal, az egyszerre felszabadító és romboló vággyal, a fenyeget öregedéssel, a talmi mvészetekkel.

Michael Cunningham amerikai író, esszéista és fordító. 1998-ban jelent meg világsikert hozó regénye, Az órák. melyért Pulitzer- és Faulkner-díjat kapott, s amelybl 2002-ben film készült Meryl Streep, Nicole Kidman és Julianne Moore fszereplésével. Az író jelenleg New Yorkban él, és a Yale Egyetem adjunktusa.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Jaffa Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 06/03/2018

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634750673

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Mire leszáll az éj"

Mire leszáll az éj
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima