Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Miss Marple füves könyve

Agatha Christie
pubblicato da Helikon Kiadó

Prezzo online:
6,78

Agatha Christie másik nagy nyomozója", ahogy az elszóban nevezik, szerény, látszólag ártalmatlan vénkisasszony. De csak látszólag! Nem véletlenül tartja nagyra több megye rendrfnöke. Rózsás arca, fecsegése, kötögetése mohó kíváncsiságot, kérlelhetetlen logikát és állandó gyanakvást leplez.

Ebben a kötetben megtalálható Miss Marple véleménye nagy és kis dolgokról: az emberi természetrl, férfiakról és nkrl, a fiatalságról, önmagáról - és a gyilkosságról. És persze általában az életrl, amihez nagy adag bátorság kell". Tizenkét regénybl és húsz novellából válogatták össze vels mondásait és szellemesen gonosz megjegyzéseit.

A krimi királynjének humora és bölcsessége érzdik ki egyik kedvenc teremtményének szavaiból; a kötet végén pedig magyarul eddig soha meg nem jelent esszéjét olvashatjuk a ni megérzések és a bnüldözés kapcsolatáról.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 24/02/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634794134

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Miss Marple füves könyve"

Miss Marple füves könyve
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima