Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A mai nap hátralev életed els napja" - áll a mottó Tess családjának konyhájában az egyik tányéron, és a lánynak ez jut eszébe a csodálatos firenzei nyaralásán, az egyetem eltti utolsó vakációján. Az élete hamarosan gyökeresen megváltozik - de nem úgy, ahogy azt szeretné.

Gus szintén Firenzében nyaral a szüleivel. Az életük nemrég már felfordult, méghozzá váratlanul és drasztikusan. A fiú igyekszik mindenben megfelelni a szüleinek, ám legszívesebben világnak menne, hogy felfedezze, miféle ember is valójában.

A két tizennyolc éves fiatal útja egyetlen napig keresztezi egymást, mieltt visszatérnének Angliába.

Az ezt követ tizenhat évben az élet és a szerelem a legkülönfélébb kihívások elé állítja ket. De most, hogy a távolság és a sors is közéjük állt, soha többé nincs esélyük megismerkedni egymással vagy mégis?

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Libri Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/06/2018

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634333890

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Miss You"

Miss You
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima