Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Mitä tehdä levottomille lapsille

Keijo Tahkokallio - Anna Makkonen
pubblicato da WSOY

Prezzo online:
14,65
15,35
-5 %
15,35

Liikaa liian varhain?

Miten opettaa lasta hallitsemaan mielitekojaan ja harjoittamaan hyveitään.

Elämme aikakautta, jossa monet lapset saavat liian paljon liian varhain ja heidän kykynsä hallita mielitekojaan kehittyy heikosti. Seurauksena on lapsuusajan stressin lisääntyminen, mikä näkyy levottomuusoireina päiväkotien ryhmissä ja koululuokissa. Aristoteles antoi aikoinaan ohjeen: "Onnellisuus saavutetaan toimimalla hyveen mukaan." Psykologi Keijo Tahkokallio pohtii kirjassaan, millä tavalla tätä vanhaa viisautta voitaisiin soveltaa lastenkasvatukseen. Koska halut ja mieliteot ovat yleensä ristiriidassa hyveiden kanssa, lapset eivät voi omilla ehdoillaan tulla onnellisiksi ihmisiksi. Siihen tarvitaan kasvatusta, jonka tehtävänä on kohtuullistaa lasten halut ja totuttaa heidät harjoittamaan hyveitä.

Keijo Tahkokallio on psykologi, joka on perehtynyt kasvatuksen, vanhemmuuden ja elämänhallinnan kysymyksiin. Hän on kirjoittanut näistä aiheista lukuisia kirjoja, muun muassa Peruna kerrallaan (1988) ja Myönteinen ajattelu lasten kasvatuksessa (1995).

Dettagli down

Generi Psicologia e Filosofia » Psicologia

Editore Wsoy

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/07/2022

Lingua Finlandese

EAN-13 9789510485736

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Mitä tehdä levottomille lapsille"

Mitä tehdä levottomille lapsille
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima