Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Mitt trassliga andra år

Cecilia Danneker Engstrom - Emma Chastain
pubblicato da B Wahlströms

Prezzo online:
11,73

Chloe vill inget annat än glömma sitt första high school-år och börja om på nytt, men det är lättare sagt än gjort. Allt känns ändå bra när skolan börjar igen, Chloe har längtat efter musikalgruppen och bästa vännen Hannah. Men årets audition blir en katastrof och Hannah verkar mest vilja hänga med Reese nuförtiden. Som tur är finns vänner, nya som gamla, som kan hjälpa henne hitta rätt väg ut ur kaoset.

EMMA CHASTAIN är utbildad i kreativt skrivande vid Bostons universitet och bor för närvarande i Brooklyn. Hon har jobbat länge inom bokbranschen, bland annat med kommunikation för Barnes & Noble. Böckerna om Chloe Snow är hennes debutböcker.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore B Wahlströms

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 07/08/2018

Lingua Svedese

EAN-13 9789132201325

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Mitt trassliga andra år"

Mitt trassliga andra år
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima