Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Miután meghaltatok nélkülem

Mogyorósi Vivien
pubblicato da Könyv Guru

Prezzo online:
7,07

Hat év - hosszú id, pláne ha magányosan töltöd.
Pontosan ennyi évvel ezeltt Sev élete szilánkokra hullott, miközben megpróbálta felvenni a harcot egyre súlyosbodó drogfüggségével. A barátai meghaltak, szerelmének nyoma veszett, az apja pedig magára hagyta. Azóta magányosan vergdik az emlékek és az t kísért rémálmok és hallucinációk között. Képtelen továbblépni, és legyrni a depresszióját, mert nem tudja elengedni a múltat. Nem tudja elengedni ket.
Egészen addig, míg fel nem bukkan egy ismers arc. beindítja az eseményeket, Sev pedig kénytelen belátni, hogy menekülnie kell a múlt kísérteteitl, a gyötrelmes magánytól. Sev tudja, hogy jól dönt, mikor végre hátat fordít a múltnak. Az élet viszont nem egészen ezt a sorsot szánta a lánynak.
A történeten keresztül megismerkedhetünk a drogokkal való harccal, azoknak hosszan tartó káros hatásaival, az örök, maradandó sebbel,
amit a barátok elvesztése ejt, és az olyan sötét mentális betegséggel,
mint a depresszió. És persze a soha el nem múló szerelemmel.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Könyv Guru

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/10/2018

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155803253

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Miután meghaltatok nélkülem"

Miután meghaltatok nélkülem
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima