Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Rafael Šlemilovi, pripovjeda prvoga romana nobelovca Patricka Modianoa, nestvaran je lik kroz ije se susrete prelamaju tisue života i sudbina. On je Židov koji je as muenik, as izdajica, as bogataš, a as nevoljki siromah. Susree najrazliitije likove i dok ide od mjesta do mjesta u frenetinom pripovijedanju, mijenja se te od žrtve postaje sve ono što bi možda mogao biti - od suradnika nacista do izgubljene duše koja završi na Freudovu kauu.
Mjesto za zvijezdu - La place de l'Étoile istovremeno je i istoimeni trg u Parizu, ali i mjesto na kojem su Židovi morali nositi Davidovu zvijezdu koja ih je obilježavala. Ovo je roman u kojem se neoekivano, tono, napeto kao u kaleidoskopu preokreu i vrte u vremenu i prostoru sve teme koje e obilježiti opus Patricka Modianoa. Odnos prema ocu, Holokaust, suradnja Francuza s nacistima, pokret otpora, razne izgubljene i pronaene sudbine susreu se u Mjestu za zvijezdu te implodiraju u jednu toku u kojoj se sabiru sva pitanja, bol i nesrea: u neponovljiv lik Rafaela Šlemilovia, amblematski lik europske književnosti i umjetnosti nakon Holokausta.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Publishdrive

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/10/2017

Lingua

EAN-13 9789532668360

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Mjesto za zvijezdu"

Mjesto za zvijezdu
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima