Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Geçmi travmalarmz, gelecek kayglarmz, depresyon, stres, iliki problemleri, maddi kayglar, affedememe, kendimizi suçlama, deersiz ve aciz hissetmek...

Bütün bunlar hayatmzda ar etki ve travmalara dönüür. Ve bu bizi kendi felaketimize sürükler. Fakat size çok iyi bir haberim var. Bundan kurtulmak ve hayattan tekrar keyif almak MÜMKÜN!

Bütün korkularnzdan arnacak, kötü huylarnzdan, sigara bamllndan; kronik arlarnza, hayatnz zorlatran yanl inançlarnza son vereceksiniz.

Hem de gayet bilimsel, etkin ve sistematik yöntemlerle.

Tek artm var! Bu kitab okurken kendinize kar dürüst olacaksnz.

"Pozitif düün, hayallerin gerçek olsun" diyen, etkisi "ara gaz" vermekten öteye gitmeyen ve insanlar kazklama amaçl yazlm o içi bo kiisel geliim kitaplarndan siz de sklmadnz m zaten?

Merak etmeyin bu bir kiisel geliim deil, terapi kitabdr ve uzun yllar süren akademik çalmalarn neticesinde ortaya çkmtr.

Unutmayn, bu hayata bir kere daha gelmeyeceksiniz. Hiç yaamam gibi ölmektense, mükemmel bir hayat yaamak herkes gibi sizinde hakknz!

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help

Editore Devrimekitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 11/06/2019

Lingua Turco

EAN-13 1230003273494

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Mükemmel Yaamn Formülü"

Mükemmel Yaamn Formülü
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima