Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Tommi spiller i en klub i Milano. Selvom han er holdets bedste spiller, får han tit lov til at sidde på udskiftningsbænken, når holdet spiller kampe. Men så møder han kokken Gaston Champignon, der med det samme kan se, at Tommi kan blive til noget stort - og at hans egen drøm kan gå i opfyldelse. Han vil nemlig starte et fodboldhold, hvor alle spillere får lov at komme på banen. Og hvor alle selvfølgelig har det sjovt.

MÅL serien er en eventyrlig historie om otte fodboldgale børn og deres oplevelser, kampe og drømme.

Dettagli

Generi Sport » Calcio , Bambini e Ragazzi » Narrativa » Storie di sport

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 06/02/2012

Lingua Danese

EAN-13 9788711392775

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Mål! 1: Kick off"

Mål! 1: Kick off
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima