Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Skolen er forbi, og fodboldholdet Cipolline kan se frem til en helt speciel sommer: De skal til Brasilien, et paradis for fodboldspillere. Joao, deres brasilianske spiller, venter på dem i Rio de Janeiro. Tommi og hans venner glæder sig vildt til at se det berømte Maracanã Stadion. Og det viser sig, at netop det stadion får stor betydning for Tommi.

MÅL-serien er en eventyrlig historie om otte fodboldgale børn og deres oplevelser, kampe og drømme. Skrevet af Luigi Garlando og illustreret af Stefano Turconi.

Dettagli

Generi Sport » Calcio , Bambini e Ragazzi » Narrativa » Storie di sport

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 06/02/2012

Lingua Danese

EAN-13 9788711392782

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Mål! 2: På udebane i Brasilien"

Mål! 2: På udebane i Brasilien
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima