Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

For fodboldholdet Cipolline bliver det et helt specielt efterår: Nu begynder den første rigtige efterårsturnering nemlig for det lille hold. De skal ikke længere spille små træningskampe. Nu handler det om at vinde en hel turnering, med hjemmekampe og udekampe og en tabel med resultater og med en dommer i sort dommertøj. Tommi, Dante og de andre på holdet kan næsten ikke vente med at komme i gang.

MÅL-serien er en eventyrlig historie om otte fodboldgale børn og deres oplevelser, kampe og drømme. Skrevet af Luigi Garlando og illustreret af Stefano Turconi.

Dettagli

Generi Sport » Calcio , Bambini e Ragazzi » Narrativa » Storie di sport

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 06/02/2012

Lingua Danese

EAN-13 9788711392799

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Mål! 3: Turneringen begynder"

Mål! 3: Turneringen begynder
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima