Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Forårsturneringen er gået i gang, og Cippoline-holdet ligger på andenpladsen i turneringen. Spillerne er parat til at give den hele armen. Men den første kamp går ikke helt som ventet. Tommi og hans holdkammerater er nødt til at overtale Spillo til at droppe judo og vende tilbage til målstolperne ... For, som deres træner , hr. Champignon, siger, det allervigtigste er, at de holder sammen.

MÅL-serien er en eventyrlig historie om otte fodboldgale børn og deres oplevelser, kampe og drømme. Skrevet af Luigi Garlando og illustreret af Stefano Turconi.

Dettagli

Generi Sport » Calcio , Bambini e Ragazzi » Narrativa » Storie di sport

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 06/02/2012

Lingua Danese

EAN-13 9788711392805

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Mål! 4: Kampen om finalen"

Mål! 4: Kampen om finalen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima