Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Tommi og hans venner vandt desværre ikke finalen i årets turnering. Men deres humør fejler ikke noget, for Gaston Champignon, deres træner, har inviteret dem alle sammen med til Paris! Her skal Cipolline spille om pokalen, Den Gyldne Gaffel, mod hold fra hele verden. Det er faktisk en slags verdensmesterskab... Og børnene må kæmpe for sejren som aldrig før ...

MÅL-serien er en eventyrlig historie om otte fodboldgale børn og deres oplevelser, kampe og drømme. Skrevet af Luigi Garlando og illustreret af Stefano Turconi.

Dettagli

Generi Sport » Calcio , Bambini e Ragazzi » Narrativa » Storie di sport

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 06/02/2012

Lingua Danese

EAN-13 9788711392812

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Mål! 6: Mesterskabet i Paris"

Mål! 6: Mesterskabet i Paris
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima