Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Az ember egyik legnagyobb kincse az emlékezés. Egy olyan nyugdíjas korú írogatónak pedig, mint a könyv szerzje, már rengeteg kincs van a birtokában, hiszen alig van a jelennek olyan eseménye, amely ne juttatná eszébe a múltat. Olyan múltat, amelyet meg lehet osztani az olvasóval.
A múltat elhívó esemény lehet akár egy jégcsap megpillantása, vagy egy hír valamely disznótorról, vagy akár az unoka meseigénye, mosolya. Lehet egy szilveszteri hangulat, vagy egy a padon ül hajléktalan, st, akár egy a forgalmas járdán sürgöld énekesmadár, vagy egy korsóból a földre löttyintett víz, szóval bármi, amely megragadja a figyelmet. Mindegyikük emlékeket, gondolatokat ébresztett a szerzben, és ezzel történeteket szült.
A könyvben több történet szerepel. Olyan történetek, amelyek nemcsak a szerznek, de bárkinek segíthetnek a jelen gondjai, nehézségei könnyebb elviselésében. A történetek ugyanis szerteágazóak, így bárki találhat közöttük a gondjait (még, ha rövid idre is, de) elfeledtet olvasnivalót. A gondolatok persze néha magvasak, nehezebben emészthetk, a legtöbbször viszont meseszerek, adomázóak, könnyen elsajátíthatók. Éppen olyan változatosak, mint maga az élet, hiszen ki ne várná izgatottan az ismeretlent, a holnapot, a jövt, amely mindig hozhat valami újat, váratlant, és amely mindig el tud varázsolni bennünket.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Racconti e antologie letterarie

Editore Könyv Guru

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 29/08/2018

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155803321

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Múltmereng"

Múltmereng
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima