Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

I dag trækker langt de fleste på smilebåndet over vores forfædres tro på hekse og trolde. Vi ser os selv som oplyste mennesker, der har smidt overtroens åg på den historiske mødding. Sandheden er dog mere nuanceret. For hvor heksene og troldene engang regerede, har konspirationsteorierne mange steder taget over. Undersøgelser har således afsløret, at ca. halvdelen af den amerikanske befolkning tror på mindst én konspirationsteori.
Mange af konspirationsteorierne kan nok afvises som fjollede. Men som en videnskabshistoriker senere i bogen udtaler, stjæler de fokus fra Jordens virkelige sammensværgelser. Vi går her kritisk til konspirationsteorierne og præsenterer de fakta og modargumenter, som ofte drukner, når folk råber sammensværgelse.
God fornøjelse. Alt om Historie tager dig med på en halsbrækkende rejse til tidligere tider, så du kan nyde historiens største begivenheder. Følg med tilbage i tiden - tilbage til frontlinjerne af 2. verdenskrig, vikingernes angreb og tilbedelsen af egypterne. Alt om historie er for dem, der vil vide mere om de spændende, dramatiske begivenheder i fortiden.

Dettagli

Generi Famiglia Scuola e Università » Educazione, Scuola e Università , Storia e Biografie » Storia sociale e culturale

Editore Saga Egmont

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/06/2020

Lingua Danese

EAN-13 9788726380408

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Månelandingen og andre konspirationsteorier"

Månelandingen og andre konspirationsteorier
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima