Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Modelul Mundell-Fleming

Jean Blaise Mimbang
pubblicato da 50Minutes.com (RO)

Prezzo online:
4,99

Înelegei elementele eseniale ale modelului Mundell-Fleming (cunoscut i sub numele de modelul IS-LM-BoP sau modelul IS-LM-BP) în doar 50 de minute cu aceasta carte practica i concisa. Modelul Mundell-Fleming este esenial pentru înelegerea macroeconomiei internaionale: acesta ofera cadrul general pentru politica economica în cadrul zonei euro i ne permite sa analizam rolul mobilitaii internaionale a capitalului în eficacitatea politicii macroeconomice în cadrul diferitelor regimuri de curs de schimb. Aceasta carte ofera o introducere utila în aplicaiile modelului Mundell-Fleming i în ipotezele care stau la baza acestuia, inclusiv faptul ca modelul este valabil pentru o economie închisa. De asemenea, include o examinare detaliata a rolului modelului Mundell-Fleming în construcia monetara europeana, o discuie a limitarilor teoriei i o introducere a extinderilor, cum ar fi includerea în model a factorului de risc al unei ari.

Dettagli down

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Modelul Mundell-Fleming"

Modelul Mundell-Fleming
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima