Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Montenegro is een parel die verdient om vlug ontdekt te worden. De kust is een van de mooiste aan de Adriatische Zee. Aan de Baai van Kotor kan je dromen van het Aards Paradijs. Het bergachtige landschap met indrukwekkende rotsen, diepe valleien, wilde rivieren en lieflijke bloemenweiden kan iedere natuurliefhebber bekoren. Het kleine landje is bezaaid met grotere en kleinere steden met hun charmante oude stadskernen waar het fijn is om te flaneren in de winkelstraatjes en te proeven van het beste wat de restaurants te bieden hebben. Talrijke kastelen en monumenten vertellen over het heroïsch verleden van Montenegro dat de Ottomanen nooit hebben klein gekregen. De kloosters, kerken, kathedralen en musea tonen hun fijne kunstschatten en zijn de hoeders van het enorm rijke cultuurhistorisch patrimonium van het land. Het stadje Cetinje bv. is één prachtvoorbeeld van die enorme culturele rijkdom en uitstraling.

Dettagli

Generi Guide turistiche e Viaggi » Luoghi e Popoli » Consigli per il viaggio e opere generali » Guide turistiche » Europa

Editore Jules Albrechts

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/04/2021

Lingua Olandese

EAN-13 1230004747369

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Montenegro"

Montenegro
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima