Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Morsiameksi prinssihäihin? / Paripeli

Robin Gianna - Scarlet Wilson
pubblicato da Harlequin Mondadori

Prezzo online:
8,95

Morsiameksi prinssihäihin?

Tohtori Arissa Cotterin klinikka kauniilla malesialaisella saarella tarvitsee henkilökuntaa niin kipeästi, että Arissa ottaa vastaan turistin, tohtori Philippe Aronazin tarjoaman avun - lainkaan aavistamatta, että tämä pelastava ritari on myös prinssi! Philippeä odottavat kotona Välimerellä monet haasteet. Mutta uskaltaako Arissa astua hänen rinnalleen valonheittimien loisteeseen?

Paripeli

Ystävänpäivän taika ja romantiikka Pariisissa vastustamattoman tohtori Jack Dunbarin kanssa vain vie Avery Girardin mennessään! Kiihkeän iltapäivän päätyttyä Avery saa tietää, että Jack onkin sydänlääkäri, jonka työtä hänen on määrä arvioida. Avery ei ole vain vaarallisen lähellä menettää ammatillista objektiivisuuttaan - hän on vaarassa menettää sydämensäkin!

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Harlequin Mondadori

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/02/2020

Lingua Finlandese

EAN-13 9789150762242

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Morsiameksi prinssihäihin? / Paripeli"

Morsiameksi prinssihäihin? / Paripeli
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima