Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Motion for smilebåndet

Svend Novrup
pubblicato da SAGA Egmont

Prezzo online:
6,58

"Motion for smilebåndet" er en guldgrube af vittigheder og anekdoter om alt og alle. Der er den om lægen, om skotten, om nonne, om chefen, om blondinen og mange flere. Ingen er for høj eller for lav til at komme under kærlig behandling i denne samling af sjove historier, som du vil nyde at læse og fortælle til andre. Sport, skak og spil - og et ben i tenorfaget: Forfatteren Svend Novrup (f. 1945) er en højt respekteret golfskribent og har været sportskommentator i radio og tv, bl.a. på kanalen Eurosport fra 1996 til 2002. Han er forfatter til over 100 bøger heriblandt en lang række quizbøger og samlinger af vittigheder. Adskillige af Svend Nortrups bøger oversat til og udkommet på seks sprog.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Sport e Tempo libero » Umorismo e barzellette , Hobby e Tempo libero » Umorismo » Barzellette e indovinelli

Editore Saga Egmont

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 25/02/2021

Lingua Danese

EAN-13 9788726258424

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Motion for smilebåndet"

Motion for smilebåndet
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima