Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Motorize Köleler Emek Öyküleri 3

Evrensel Basm Yayn
pubblicato da Evrensel Basm Yayn

Prezzo online:
0,72

Bu kitaba alnan on yedi öykünün on ikisi Türk edebiyatndan, bei de Dünya edebiyatndan seçildi. Kitaba adn veren "Motorize Köleler", Bekir Yldz'n bir öyküsü. Kendisi de içi olan yazarn Almanya'da yaadklarn anlatt öykülerden olan "Motorize Köleler", emek-sermaye çelikisinin açklkla ortaya konulduu öykülerin banda gelir. Uluslararas sermayenin çaltrd kiinin yalnz emeini sömürmekle kalmayp insani derelerini de yok ederek onlar köleletirmesindeki acmazlk ortaya konur.

"Motorize Köleler"den neredeyse yarm yüzyl önce yazlm olan, Sait Faik'in Kazlçeme'deki deri içilerini anlatan "nsanln Haline Doru" öyküsü, sömürü ve sermayenin ulusu olmadn, deimediini, yüzyllardr ayn biçimde sürdüünü, sürdürüldüünü gösterir. Kitapta ayrca toplumcu gerçekçiliin babas Maksim Gorki'nin talyan emekçileri ve halkn anlatt bir öyküsüyle Amerikan toplumcu gerçekçi yazarlarndan Jack London'un içilerin, emekçilerin yaam ve çalma serüvenlerini anlatan "Dönek" adl öyküsü yer alyor. Kitap, içinin, köylünün, emekçinin kölelie direnmek için bavurduu bir silah olan grev olayyla bitiyor. Ama Orhan Kemal'in "Grev" adl öyküsünde durum hiç de öyle görünmüyor. Çünkü sömürü düzeni, içinin, emekçinin doal haklarn kullanmasn zora bavurarak engelliyor. Öyküde, üretimiyle yaamn ve uygarln yaratcs olan emekçinin hakl isteklerine kar sömürü düzeninin bu tavr, hakszlk diye yararlanarak ac gerçek bir kez daha ortaya konuyor. Bu durum karsnda emekçiler, ölümleri pahasna da olsa, kendilerini ezdirmemek için direnmeyi sürdürecektir. Üretimleriyle yarattklar yaam ve uygarl eitçe bölüebilmek için.

nce Kapak:

Sayfa Says: 224

Bask Yl: 1999

e-Kitap:

Sayfa Says: 179

Bask Yl: 1999

Dili: Türkçe
Yaynevi: Evrensel Basm Yayn

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Evrensel Basm Yayn

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785954330

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Motorize Köleler Emek Öyküleri 3"

Motorize Köleler Emek Öyküleri 3
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima