Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

În ajun era înc pe patul de moarte. A doua zi se trezete într-un loc necunoscut. Paradis? Infern? Nu, este Viena zilelor noastre. Rtcind pe strzile cândva familiare ale unui ora în care toat lumea îl cunoate, dar nimeni nu îl recunoate, Wolfgang se confrunt la tot pasul cu minunile lumii contemporane, de la trsurile fr cai i muzica fr orchestr pân la cluburile de jazz, magazinele universale i celebrele bomboane Mozartine. Înfricotoarea cltorie în timp nu i-o poate explica decât printr-un mandat din partea lui Dumnezeu: trebuie s duc la bun sfârit misteriosul Requiem. Dar ce soart îl ateapt dup aceea?

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Allfa

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/06/2016

Lingua Rumeno

EAN-13 9789737247797

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Mozart se trezete"

Mozart se trezete
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima