Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Egy érzelmileg túlftött történet, amely magával sodor és eléri a célját." - Kirkus Reviews

Kifinomult, magával ragadó, okos és édes." - The Irish Independent

Korábban sosem gondoltam volna, hogy egyszer itt találom magam. De most mégis megállapodtam. Egy helyen, amit szeretek, egy házban, amit felújítottam; barátokkal töltve az idt, akiket imádok, és egy olyan munkával, ami teljességgel kielégít. Megbékéltem a múlttal, és most a jövt alapozom.

Aztán Garrett Frost a szomszédba költözött.

csökönyös és igazán szemtelen, a természet tomboló ereje, amely megzavarja az életem gondos rendjét. Felismerem a démonokat, amelyek kísértik t; a fájdalmat, amely irányítja. Garrett minden szempontból kockázatos lenne, de sérülten még veszélyesebb. Félek, hogy túl törékeny vagyok ahhoz a viharhoz, ami benne dúl; túl gyenge, hogy legyzzem a fájdalmat, ami sújtja.

De túlságosan elszánt és túlságosan csábító.

Néha a remény túlszárnyalja a legfagyosabb pusztítást is.

A #1 nemzetközi bestsellerszerz, Sylvia Day briliáns visszatérésében egy vadonatúj, érzelmes és szívfacsaró, szenvedélyes, szerelmi történettel érkezik a magyar olvasókhoz.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Álomgyár Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 29/10/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9786156013453

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Mr. Frost - A megtört szeret"

Mr. Frost - A megtört szeret
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima