Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Mr. Nobrain Og Miljoet

Einar Charles Larsen
pubblicato da Yellow Star Publishing

Prezzo online:
0,00

I arevis har menneskene slitt med a finne ut av hvordan vi kan hjelpe Jordens miljø. De har i praksis gjort nesten alt som er mulig. Fremdeles verner de hva enn det matte være, noen ofrer til og med deres hobbyer, bare for a bli de gode borgerne som bryr seg. De aktiverer seg i grupper og samfunn og donerer store summer til organisasjoner som leter etter en vei for a bevare var kjære planet. Men i alle disse ar, den enkleste og mest effektive løsningen har aldri blitt nevnt. Den har alltid vært der, men ingen later til a se det.

Mr. Nobrain og Miljøet tar opp dette temaet. Denne boken vil vise deg, gjennom Mr. Nobrain og hans handling, hva vi gjør feil og hvordan redde Jorden uten a matte ofre var livsnytelse. Alt vi trenger, er a være apne og se den fantastiske muligheten som er innen var rekkevidde.

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Mr. Nobrain Og Miljoet"

Mr. Nobrain Og Miljoet
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima