Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Müsait Bir Yerde nebilir Miyim?

Karin Karakal
pubblicato da Can Yaynlar

Prezzo online:
3,65

"Müsait bir yerde inebilir miyim?" dedim oföre. Severim ben bu sözü. Zamann kyclna direnmi ender tabirlerdendir. "Uygun bir yerde" versiyonu tutmad. Genç kuaklar bile hâlâ müsait bir yerde iner.

Tevekkül belirtir bu sesleni. Kesin bir yer söylemezsin de orta bir noktada buluursun sürücüyle ve hiç bilemeden orann senin için gerçekten müsait olup olmadn, inersin.

ndim müsait bir yer olan evimin önünde. Bir sokak köesinde sabahlamak daha gerçek olacakken belki de.

Yurtsuzum artk evimin içinde bile.

Okuyan herkesin, içinde kendinden bir parça bulduu öyküleriyle beeni toplayan Karin Karakal'nn ilk roman Müsait Bir Yerde nebilir miyim? sevginin, ayrln ve yalnzln, sayfalarna oya gibi ilendii, etkileyici bir eser.

(Tantm Bülteninden)

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Can Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9789750745171

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Müsait Bir Yerde nebilir Miyim?"

Müsait Bir Yerde nebilir Miyim?
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima