Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Mori menekül az anyja ell. Az anyja ell, aki boszorkány. Aki fekete mágiájával rontást hoz mindenkire, és Mori szerint világ fölötti uralomra tör. Egyszer már megvívtak, mert is örökölte anyja képességeit, de sajnos még túl gyenge volt: abban a csatában elvesztette ikernvérét és maga is belerokkant a vereségbe.
Pedig a frontvonalak mindenki más számára láthatatlanok. Mori családja széthullásának traumáját próbálja feldolgozni, azt, hogy szülei bentlakásos középiskolába adták be, mert addig sincs senkinek láb alatt.
Most kétségbeesetten igyekszik beilleszkedni, megtalálni azokat, akik ugyanúgy rajonganak a könyvekért, és fleg a fantasztikus könyvekért, mint , megismerni a barátságot és a szerelmet, amíg még lehet. Mert viharfelhk gyülekeznek a walesi táj felett, s a tündérek és más természetfölötti lények már helyüket keresik a közelg végs összecsapásban.
Az ismert fantasyszerz ezúttal nem hagyja el a mi világunkat, de itt is megtalálja a varázslatot, a csodát. Mert az is elég hozzá, ha kinyitunk egy könyvet. Ezt vagy egy másikat.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Metropolis Media Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 11/05/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155508479

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Mások között"

Mások között
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima