Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Muhammeds tystnad

Salim Bachi
pubblicato da Bokförlaget Tranan

Prezzo online:
11,72

När Muhammed som fyrtioåring fick en gudomlig uppenbarelse och började föra fram sitt religiösa budskap blev han starkt ifrågasatt av sin omgivning. Tio år senare var han profet och krigsherre med en stor skara hängivna följare.
I Muhammeds tystnad tecknar den algerisk-franske författaren Salim Bachi ett mångfacetterat porträtt av profeten Muhammed. Hans liv skildras genom fyra av hans närstående: första hustrun Khadija, vännen Abu Bakr, befälhavaren Khalid samt den unga och orädda frun Aisha. Med ett skarpt och vackert språk väcks en av historiens mest inflytelserika och mytomspunna män till liv. Romanen -- för det rör sig inte om en historisk biografi -- ger på ett avväpnande sätt nya perspektiv på Muhammed och hans tid.

"Salim Bachi är en fullfjädrad författare med stor nyanseringsförmåga och stilistisk spänst, som har något viktigt att säga om mötet mellan västerlandet och islam."
Jeana Jarlsbro, Svenska Dagbladet (om Döda dem alla)

Salim Bachi föddes 1971 i Algeriet och är sedan mitten av nittiotalet bosatt i Paris. Han debuterade 2001 med romanen Odysseus hund (på svenska 2012), som rönte stor framgång i Frankrike och belönades med Goncourtpriset för bästa debut. Den mycket uppmärksammade romanen Döda dem alla (på svenska 2011), som handlar om en av 11:e september-terroristerna, fick strålande recensioner i svensk press. Muhammeds tystnad gavs ut i Frankrike 2008 och nominerades då till Frankrikes två största litteraturpriser: Prix Goncourt och Prix Renaudot.

I ett förord ger Jan Hjärpe, professor emeritus i islamologi vid Lunds universitet, en initierad bakgrund till romanen.

Boken är översatt av Christer Olsson, som även översatt Salim Bachis två tidigare romaner.

Sagt om Muhammeds tystnad:
"Ett lysande verk. I Salim Bachis smidiga och exakta språk förenas sagoton med en fläkt av den stora arabiska poesin."
Nouvel Observateur

"Som alla riktigt bra romaner är Muhammeds tystnad en bok man inte glömmer. Språket, djärvheten och den behärskade hettan fortsätter att genljuda långt efter det att man läst den sista sidan. Överallt finns skönheten, och den talar till alla."
*Figaro Littéraire

"Det är en djupsinnig, vacker och magisk bok."
The Independent*

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia: opere generali , Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Bokförlaget Tranan

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 17/05/2016

Lingua Svedese

EAN-13 9789187179655

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Muhammeds tystnad"

Muhammeds tystnad
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima