Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

En velskrevet tour de force af en YA-roman - En fortælling om skyld og uskyld, der blander elementer fra Netflix' populære fængselsserie Orange is the New Black med den psykologiske (ballet)thriller Black Swan.

Uden for muren danser Violet sig til tops i en benhård ballet-verden, da noget truer med at afsløre sandheden bag hendes resultater.

Inden for muren sidder Amber, som har været i ungdomsfængsel så længe, at hun dårligt nok kan huske, hvordan det er at leve et normalt liv.

Og så er der Oriana, som kender til begge pigers allermørkeste hemmeligheder. Oriana som dansede ballet, men døde kort tid efter hun kom i ungdomsfængsel

Hvad skete der den aften, Oriana satte sig op imod Violets mobbere? Hvad skete der den fatale nat i ungdomsfængslet, der ændrede alt? Muren omkring os er et overnaturligt, psykologisk drama om skyld og uskyld og den hårfine balance derimellem - fængende fortalt af tre utroværdige fortællestemmer.

Pressen skriver:

»Prepare to be Astounded!« - The Guardian

»The wholly realistic view of adolescents meeting the criminal justice system is touched at first with the slimmest twist of an otherworldly creepiness, escalating finally to the truly hair-raising and macabre.« - Kirkus Reviews

»In lyrical, authoritative prose, Suma weaves the disparate lives of [the] three girls into a single, spellbinding narrative that explores guilt, privilege, and complicity with fearless acuity.« - The Horn Book Magazine

Dettagli

Generi Fantasy Horror e Gothic » Horror e fantasmi per bambini e ragazzi , Bambini e Ragazzi » Narrativa » Horror e fantasmi » Storie d'amore » Temi personali e sociali » Famiglia e relazioni

Editore Gyldendal

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 20/05/2016

Lingua Danese

EAN-13 9788763843553

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Muren omkring os"

Muren omkring os
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima