Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

MURET INDE er et monumentalt værk om prostituerede, rockerbander og forretningsmænd, der kæmper om penge, magt og drømme i det gamle DDR efter Murens fald. I sin nye, store roman skriver Clemens Meyer nådesløst og ømt om mennesker i byens mørke, nattens folk, the red light district, om deres opstigning og fald, om de beskidte gader og pengestrømmene. En vild, imrende, erstemmig sang om 1989 og op til i dag, der med stor sproglig kraft og følsomhed fortæller historien om en by, der samtidig bliver til historien om vores tid.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore People'spress

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/02/2016

Lingua Danese

EAN-13 9788771379006

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Muret inde"

Muret inde
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima