Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Mutsuz Palyaçolar Örgütü

Neslihan Önderolu
pubblicato da Gün Kitapl

Prezzo online:
2,10

Haldun Taner Öykü Ödülü sahibi, çada öykücülüümüzün önemli isimlerinden Neslihan Önderolu, incelikli hikâyelerini bu kez gençler için kaleme ald. Köprü Kitaplar koleksiyonu için yazd roman Bana Sesini Brak ile gençlik edebiyatna güçlü bir giri yapan yazar, Mutsuz Palyaçolar Örgütü adl son öykü kitabnda yaln diliyle dikkati çekiyor. Gündelik yaamn krlgan ayrntlarna özenle dokunan 15 öykü, arkadalk, mahalle yaam, aile ilikileri ve gençlik duygularyla okuru sarp sarmalyor. Söylediklerinin yan sra, söylemedikleriyle de yüreklere seslenen Önderolu, öykülerinde sahicilikten taviz vermiyor; gençlerin, görmezden gelinenlerin, her eye ramen hayal kurmaktan vazgeçmeyenlerin yannda duruyor.

Okul yolunda yenen dondurmann unutulmaz tad, pencere önünde bekleyen iki kardein ortak cokusu, masmavi gökyüzündeki bir uçan kanadna taklan hayaller, âk kalplerin cesareti, baba yolunu gözleyen yürekler, rüzgârla har neir hüzünler... lkgençlik yllarnn rengini, sesini ve duygularn yanstan öykülerde, hüzün ve nee, umut ve hayal krkl, çocuksu merak ve naif kabulleniler birbirine dolanyor...

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Gün Kitapl

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786059952927

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Mutsuz Palyaçolar Örgütü"

Mutsuz Palyaçolar Örgütü
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima