Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Mysteriet pa værelse 622

Joel Dicker
pubblicato da People's

Prezzo online:
23,49
24,73
-5 %
24,73

"En herligt kulørt, tumultarisk og gennem alle 626 sider veloplagt krimi-farce" - Jyllands-Posten "Utrolig underholdende læsning" - Femina EN SEN DECEMBERNAT sker der et mord pa det fornemme Palace de Verbier-hotel i de schweiziske alper. Politiet finder aldrig den skyldige. Mange ar senere besøger forfatteren Joël Dicker Palace de Verbier og bliver hvirvlet ind i mysteriet om, hvad der skete dengang pa værelse 622. Han drager ud pa en rejse tilbage i tiden og langt ind i den schweiziske bankverden, hvor højpolitiske magtspil, trekantsdramaer, svig og løgne leder til de fatale begivenheder pa Palace de Verbier. Men intet er, hvad det ser ud til at være, og alt star abent, til den sidste maske falder.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Gialli, mistery e noir , Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir

Editore People's

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/05/2021

Lingua Danese

EAN-13 9788772384672

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Mysteriet pa værelse 622"

Mysteriet pa værelse 622
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima